ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  25
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,008
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,940
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,528
 IP :  54.236.246.85
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

   บุคลากร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารีเคน
  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม
  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินดา กมลเขต
  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์นพพล อัคฮาด
  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์อาริยา ป้องศิริ
  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์บุญช่วย ภูทองเงิน
  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1