ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  8
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  517
 เยี่ยมชมปีนี้ :  13,562
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  48,380
 IP :  54.221.9.6
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่
 หมวด :  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ :  10-04-2560
            นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่3ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการ การทำงาน ที่ปฏิบัติได้จริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องประเพณีบุญมหาชาติ ( ฮีต 12 ครอง 14 ) บรรยายโดย พระครูสุดเขต ธรรมาภิรม ณ. วัดศรีสะอาดนามน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
            ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ วัฒนธรรม ประเพณีของคนอิสาน ถือเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ดำรงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรม ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้งกันดารนั้น ในความเชื่อต่อการดำเนินชีวิตที่มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่ครอบครัวและบ้านเมืองก็ต้องมีการประกอบพิธีกรรม มีการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และร่วมทำบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนาด้วยทุกๆเดือนในรอบปีนั้นมีการจัดงานบุญพื้นบ้านประเพณีพื้นเมืองกันเป็นประจำ จึงได้ถือเป็นประเพณี 12 เดือนเรียกกันว่า ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน