ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  22
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,005
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,937
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,525
 IP :  54.236.246.85
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561
 หมวด :  เผยแพร่งานวิชาการ   วันที่ :  11-10-2560

หาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว 
...................................

ฝากประชาสัมพันธ์ #หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบแข่งขันเพื่อประกอบอาชีพได้ดังนี้
1.ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.รับราชการ
3. นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 
6. พนักงานของเอกชน
7. พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
--------------------------------------
TCAS รอบที่ 1 
...แบบพิจารณาจากผลการเรียน และส่งPORT FOLIO ไม่มีการสอบ 
รับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล : วันที่ 22 ธันวาคม 2560
--------------------------------------
สมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ : www.admission.ksu.ac.th
--------------------------------------
สมัครด้วยตนเองได้ที่ 
– กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) 
โทร. 043-602-053
– แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง) 
โทร. 086-458-4365 และ 043-812-877 
.....เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์