ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  29
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,012
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,944
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,532
 IP :  54.236.246.85
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 หมวด :  เผยแพร่งานวิชาการ   วันที่ :  16-07-2560
คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาจารย์ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ซึ่งสามารถนำไปตอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ได้ดังนี้ 1. คุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ 1.2) 2. ตำแหน่งวิชาการ (ตัวบ่งชี้ 1.3) 3. เงินสนับสนุนการวิจัย (ตัวบ่งชี้ 2.2) 4. บทความวิชาการ (ตัวบ่งชี้ 2.3) 5. ภาระงานสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบถ้วน... (คะแนนประเมินได้ 3.62)