ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  12
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  977
 เยี่ยมชมปีนี้ :  977
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  51,565
 IP :  3.84.186.122
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกันเผยแพร่งานวิชาการ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 หมวด :  เผยแพร่งานวิชาการ   วันที่ :  21-09-2559
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกันเสนอบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 สิงหาคม 2559