ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  13
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  996
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,928
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,516
 IP :  54.236.246.85
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เผยแพร่ความรู้วิชาการ ณ ประเทศฮ่องกง
 หมวด :  เผยแพร่งานวิชาการ   วันที่ :  19-09-2559
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฐานะมหาวิทยาลัยเครือข่าย  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิชาการแบบภาษาอังกฤษ จึงได้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย  เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้  โดยการไปราชการดังกล่าว มีอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมนำเสนอบทความทั้งสิ้น 5 บทความ จากอาจารย์ในสาขาทั้งหมด 6 ท่าน และมีอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมเดินทางทั้งสิ้น 7 คน   ซึ่งในการนำเสนอดังกล่าวจะทำให้สาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา บทความละ 0.4 คะแนน ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ซึ่งจากการไปนำเสนอครั้งนี้ สาขารัฐประศาสนศาสตร์จะได้คะแนนทั้งหมด 2.40 คะแนน